قلعه‌ی برج معاذ

قلعه سنگ
23 می 2018
قلعه شاه مردان
23 می 2018

قلعه‌ی برج معاذ

این قلعه‌یکصد و پنجاه سال قدمت دارد.