غار ایوب

عمارت موسی خانی
23 می 2018
قلعه‌ی تاریخی
23 می 2018

غار ایوب

این غار در روستای دهج شهرستان شهربابک واقع شده است.