شهر قریه­ی سیرجان

قلعه سنگ
23 می 2018
مساجد
23 می 2018

شهر قریه­ی سیرجان

این شهر در نه کیلومتری جنوب سیرجان واقع شده و به اوایل دوره‌ی اسلامی تعلق دارد و تا سال ۷۹۵ هجری قمری آباد بوده است. این شهر تا نیمه‌ی دوم قرن چهارم، مرکز ایالت کرمان بوده است.