شاه فیروز

تخت درگاه قلی بیگ
23 می 2018
‌یخدان‌های مؤیدی و زریسف
23 می 2018

شاه فیروز

این بنای تاریخی، شامل‌یک ساختمان چهار طاقی آجری با هشت ستون و سقفی گنبدی است که بر روی این ستون‌ها استوار است. این بنا بر بالای تپه‌ای در دوازده کیلومتری جنوب شرقی سیرجان و در کنار جاده‌ی سیرجان- بافت، واقع است. برخی از منابع تاریخی از آن به عنوان آتشکده‌یاد کرده‌اند.