ریگان

راور
23 می 2018
رفسنجان
23 می 2018

ریگان

وجه تسمیه: ریگان از واژه‌ی «ریگ» و پسوند«ان» تشکیل شده­است و دلیل آن وجود شن‌های روان (ریگ) در منطقه است. براساس روایت‌های شفاهی و مندرجات کتاب‌های تاریخی از جمله معجم­البلدان و تاریخ البلدان، ریگان شهری باستانی و پررونق در مسیر جاده‌ی ابریشم بوده که تا قرن هشتم هجری بزرگ‌ترین مرکز تجاری جنوب شرق کشور محسوب می‌شده و همزاد با شهر بم است و این دو شهر مکمل‌یکدیگر بوده‌اند.

مشخصات جغرافیایی: این شهرستان با۸۵۹۴ کیلومترمربع مساحت­از شمال به شهرستان بم، از شرق به شهرستان زاهدان، از جنوب به شهرستان رودبار جنوب و از غرب به شهرستان جیرفت و عنبرآباد منتهی می‌شود.

ریگان شامل دو بخش مرکزی و گنبکی بوده