رودبار جنوب

رفسنجان
23 می 2018
زرند
23 می 2018

رودبار جنوب

وجه تسمیه: رودبار، آخرین نقطه‌ای است که هلیل رود از آن می‌گذرد. بنابراین هر چه رودخانه با خود آورده؛ در این محل به جا می‌گذارد و این امر،‌یکی از دلایل حاصل خیزی خاک این منطقه است.به روایتی­دیگر درگذشته‌های دور در محل امروزی این شهرستان،‌یک پارچه آبادی بوده که با طغیان هلیل رود، تخریب شده است.

وجه تسمیه‌ی رودبار بنا بر آنچه در فرهنگ فارسی مُعین آمده، سرزمینی است که رودهای زیادی در آن جاری بوده است. به روایت معمرین، این دیار به دلیل قرار گرفتن منطقه در مسیر گذر رود پربار هلیل، رود بار نام گرفته است.

مشخصات جغرافیایی: رودبار با مساحت۶۲۹۶ کیلومتر مربع در جنوب شرق استان واقع است و در زمان‌های گذشته، بزرگ­ترین بلوک خمسه و بنا به نوشته‌ی مورّخین، ناحیه‌ای نیمه مستقل در جنوب شرقی ایران بوده است و تمدن آن از اولین تمدّن‌های بشری است که همزمان با تمدن‌های بین النهرین و جیرفت به وجود آمده است.

این شهرستان دارای بخش‌های مرکزی و جازموریان است.