راور

رابر
23 می 2018
ریگان
23 می 2018

راور

وجه تسمیه: بنا به روایتی منطقه‌ی راور در زمان‌های گذشته مرکز و محل راه داری لوت کرمان بوده است و همیشه عده‌ای سرباز آن را از حمله‌ی دزدان و غارتگران محافظت می­کردند، به همین دلیل این شهر را راور‌یا راهور نامیده‌اند.

بنابه روایتی دیگر، راور را مخفف­راهبر می‌دانند، به این دلیل که در مسیر راه‌های کارو‌ان­های زیارتی بوده و زوار را راهنمایی می‌کرده‌اند. پسوند «ور» در زبان‌های ایرانی به معنای قلعه نیز آورده شده، و این برج‌ها به عنوان راهنمای مسافران در مدخل کویر لوت محسوب می‌شده‌اند.

مشخصات جغرافیایی: این شهرستان با مساحت۱۳۶۵۷کیلومترمربع، از شهرهای شمالی استان کرمان است و بر سر راه استان‌های خراسان جنوبی و‌یزد قرار گرفته است. و ۱۴۰ کیلومتر با مرکز استان فاصله دارد. سی و پنج درصد از زمین‌های راور، کوهستانی؛ چهل درصد، جلگه؛ پانزده درصد، دشت؛ و ده درصد، جنگل است و این وضعیت جغرافیایی، تأثیر بسزایی در آب و هوای این منطقه دارد.

محصولات کشاورزی راور شامل پسته، انار، انگور و انجیر است. قالی شهرستان راور از شهرت خاصی برخوردار است.

این شهرستان شامل بخش‌های مرکزی و کوهساران است.