دروازه‌های قدیمی شهر کرمان

محلّه‌های قدیمی کرمان
23 می 2018
بازارهای کرمان
23 می 2018

دروازه‌های قدیمی شهر کرمان

آثار باقیمانده از خندق‌ها، برج‌ها و حصارهای بلند اطراف شهر و کوچه‌های باریک و پرپیچ و خم، با طاق‌های زیاد و دیوارهای بلند و دروازه‌های متعدد، از ناامنی آن دوران حکایت دارد. کرمان را در گذشته به دلیل داشتن دروازه‌های شش گانه، شهر شش دروازه می‌نامیده‌اند. این دروازه‌ها عبارت بوده‌اند از:

  1. دروازه‌ی مسجد، (هم جوار مسجدجامع) ۲٫ دروازه‌ی رق­آباد‌یا ریگ­آباد (محل فعلی مسجدقائم درخیابان مطهری درجوار مزرعه­ای به­همین نام درجنوب شهر)۳. دروازه­ی ارگ در شمال شهر (در چهارراه بیمارستان شهید باهنر‌یکی از برج‌های این دروازه هنوز باقی است و اخیراً بازسازی شده است) ۴٫ دروازه‌ی سلطانی‌یا دروازه‌ی دولت (در غرب شهر کرمان) ۵٫ دروازه‌ی گبری، (محل زندگی زرتشتیان در شمال شهر) ۶٫ دروازه­ی ناصری، (در مشرق محله شهر).