تخت امیر

قلعه‌ی کهنوج
23 می 2018
قلعه‌ی دختر
23 می 2018

تخت امیر

این بنا در نزدیکی کوهبنان، در دامنه‌ی کوه تخت صافی، از سنگ و گچ ساخته شده است. بنا به شواهد، این اثر در زمان شاه نعمت­الله ولی ساخته شده و به «تخت امیر» معروف بوده است