برج سنگی بی بی عصمت

آثار تاریخی قعله گنج
23 می 2018
سنگ نبشته‌های زهمکان
23 می 2018

برج سنگی بی بی عصمت

این برج در روستای بی بی عصمت کوهبنان واقع شده و حدود پانصد سال قدمت دارد.