بازارهای کرمان

دروازه‌های قدیمی شهر کرمان
23 می 2018
کاروان سراهای کرمان
23 می 2018

بازارهای کرمان

 سابقه‌ی درخشان تجارت و وجود کارخانجات بافندگی ابریشم و پنبه و پشم، در قرون اوّلیه در شهر و واقع شدن بر سر راه هندوستان، ضرورت پیدایش مکان­های مناسبی برای عرضه‌ی کالاهای داخلی و وارداتی را ایجاب می­کرده است. روایت ابن حوقل و ادریسی در مورد بافت پارچه‌های پنبه‌ای در زرند و کارهای دستی مردم بم و صدور آنها به خراسان و مصر و عراق، دلیلی بر این مدّعاست. همچنین برای عرضه­ی محصولات کارخانه‌های کرمان نیاز به وجود چنین بازارهایی احساس می‌شده و داد و ستدهای پایاپای بر اهمّیّت این مکان می‌افزوده است.

بازارهای قدیمی که محل عرضه‌ی کالاهای داخلی وخارجی بوده‌اند، عبارتنداز:

بازارمظفری،بازاروکیل،بازار اختیاری،بازار گنجعلی خان،بازار کوچه باغ،بازار نقاره­خانه، بازار عزیز،بازار کفاش‌ها،بازار قیصریه،بازار کلاه­دوزها، بازار مسگری،بازار ریگ­آباد، بازار لحاف دوزها، بازار مسجد ملک، بازار چهار سوق، بازار قدمگاه، بازار شتر، بازارشاه.

 از این تعداد بازار،درحال­حاضر، بازار مظفری، گنجعلی­خان، مسگری، وکیل، اختیاری، لحاف­دوزی و نیز بازار کفاشی، آهنگری و زرگری در مجموعه‌ی ابراهیم­خان موقعیت خود را حفظ کرده‌اند