انار

امامزاده خواجه عسکر
23 می 2018
بافت
23 می 2018

انار

وجه تسمیه: نام قبلی این شهر ابان بوده و اکثر جغرافی دانان قرون سوم و چهارم، همین نام را در کتب خود آورده‌اند. از آنجا که دین زرتشت در این منطقه رواج داشته، بعدها نام این شهر را «نار» گذاشته‌اند. در زمان‌های قدیم بر اثر سیل بیشتر خانه‌ها خراب می‌شوند و فقط چند خانه باقی می‌ماند. بدین سبب می‌گویند از «نار» همین قدر مانده است، بر اثر گذشت زمان در گویش محلی این واژه به «انار» مبدل شده است.

مشخصات جغرافیایی: این شهرستان با مساحت ۲۱۲۵ کیلومتر مربع از شمال و شمال غربی به شهرستان‌یزد و از شرق وجنوب شرقی به شهرستان رفسنجان و از جنوب به شهربابک محدود شده است و در فاصله‌ی ۲۱۰ کیلومتری مرکز استان قرار دارد.

این شهرستان دارای‌یک بخش مرکزی است.