امام زاده ها

ارگ راین
23 می 2018
محلّه‌های قدیمی کرمان
23 می 2018

امام زاده ها

امام زاده حسین جوپار [ دوره صفویه]

این بنا که آرامگاه یکی از فرزندان امام موسی کاظم(ع) است، مشتمل برحیاط، حرم، گنبد و رواق است و در دوره­ی صفویه بنا شده است.

امامزاده زید: این بنا در بخش شهداد واقع و متعلق به دوره‌ی صفویه است.