امامزاده ها

قلعه‌ی شاهماران
23 می 2018
غار جفریز گوغر
23 می 2018

امامزاده ها

– امامزاده سیدعلی موسی: این اثر تاریخی، در بخش مرکزی بافت واقع شده است. سنگ نوشته­ی روی دیوار غربی این امامزاده، تاریخ تعمیر این بنای عصر تیموری را در دوره‌ی صفویه نشان می‌دهد.

امامزاده‌یحیی در بخش ارزوییه: این بنا، متعلق به دوران صفویه است.