ناظم الاسلام

میرزا رضا کرمانی
22 می 2018
مجد الاسلام
22 می 2018

ناظم الاسلام

محمد ناظم ­زاده شعاعی کرمانی دومین فرزند علی­ کرمانی، در سال۱۲۰۸ هجری قمری در خانواده‌ای مؤمن­ و متعهد به ­احکام شریعت به دنیا آمد. او بعدها به ناظم ­الاسلام ملقب گردید.

ناظم ­الاسلام، غیر از قرآن و علوم شرعی، علوم متداول عصر از جمله؛ ادبیات، صرف و نحو، حساب و منطق، هیئت و نجوم را به خوبی فراگرفت. معلم او در منطق و شرح اشارات، میرزاآقاخان بردسیری بود.

ناظم الاسلام، پس از آموختن علوم مختلف به تهران رفت و بلافاصله در صف آزادی­ خواهان مشروطه قرار گرفت. بزرگ‌ترین اثر او «تاریخ بیداری  ایرانیان» است. از آثار دیگر او «شمس­التصاریف» و «شمس­اللغات» و ‌ترجمه‌ی مقامات حریری است. روزنامه­ی «نوروز» نیز از ‌یادگارهای او به شمار می‌رود. او در صفر ۱۳۳۷ق در پنجاه و هفت سالگی دیده از جهان فرو بست. قبر وی در خیابان شریعتی کرمان در جوار قبر سید علویه قرار دارد و هم اکنون موزه­ی مطبوعات کرمان در این مکان دایر است.