میرزا رضا کرمانی

میرزا آقاخان کرمانی
22 می 2018
ناظم الاسلام
22 می 2018

میرزا رضا کرمانی

میرزا رضا کرمانی، فرزند ملاحسین عقدایی و از آزادی خواهان بنام این دیار است که در سال۱۳۱۳هجری­ قمری ناصرالدین شاه رادرحرم­ حضرت­ عبدالعظیم کشت و به سال۱۳۱۴ در میدان مشق تهران به دار آویخته شد. این ابیات را پس از قتل ناصرالدین شاه، سروده است:

   محبّ آل رسولم، غلام هشت و چهار  فدایی همه ایران رضای شاه شکارم
«رضا» به حکم قضا کشت ناصرالدین را ز کیفر عملش بود، من گناه ندارم
تنی چگونه زند خویش را به قلب سپاهی اگر چه لشکر غیبی مدد نبود به کارم
نشان مردی و آزاد گی است کشتن دشمن من این معامله کردم که کام دوست برآرم