شاه شجاع کرمانی

ابوعبدالله محمدبن عیسی ماهانی
22 می 2018
افضل الدین ابوحامد کرمانی
22 می 2018

شاه شجاع کرمانی

از مشاهیرعرفا و اولیاء و متقدمین و بزرگ­زادگان و ملک­زادگان قرن سوم هجری­قمری است. شاه شجاع پسری داشت که او نیز بر مسلک عرفا بود. نام کتابش «مرآت الحکما» است. حالات عجیب و سخنان حکیمانه‌ای از او روایت شده است. شرح حال او در اکثر کتب متقدمین مانند حلیه الاولیاءِ حافظ ابونعیم و دیگر کتب تاریخی ذکر شده است. ضمناً محمد مظفر، به دلیل ارادتی که به این عارف خداجو داشت، نام فرزندش را شاه شجاع گذاشت؛ هم او که ممدوح حافظ نیز بود.