سعید محرابی کرمانی

عبدالله مروارید
22 می 2018
خطیب رهبر کرمانی
22 می 2018

سعید محرابی کرمانی

دودمان محرابی از خاندان‌های معروف و موصوف به علم و زهد بوده و معروف‌ترین فرد خاندان او، شیخ سیف­ الدین ابوالمعالی باخرزی، ملقب به«شیخ عالم» بوده است. در فقه و حدیث و قرائت بی نظیر بوده است. او مانند پدرانش تا چهل سال خطیب مسجد جامع مظفری بوده و صاحب کتاب «مزارات کرمان»‌ یا تذکره­الاولیاء است. این کتاب را، مرحوم سیدحاتمی تصحیح کرده و در اسفندماه۱۳۳۰ش به اهتمام و سرمایه‌ی «حسین کوهی­کرمانی» مدیر روزنامه­ ی نسیم­ صبا چاپ شده ­است. برخی از قسمت‌های تذکرهالاولیای او به سبک مناجات­نامه­ ی خواجه عبدالله انصاری است. این کتاب اثر ارزنده‌ای درباره‌ی مشایخ و عرفای مدفون در کرمان و ذکر مقامات و کرامات آنان است و توسط مرکز کرمان شناسی به چاپ رسیده است.

سال وفات سعید محرابی به درستی روشن نیست اما همین قدر مشخص است که او صوفی مشرب بوده، با ادبیات فارسی و عربی آشنایی داشته و سنی مذهب بوده است.