دکتر عباس ریاضی کرمانی

همایون کرمانی
۱ خرداد ۱۳۹۷
استادعلی اکبر صنعتی
۱ خرداد ۱۳۹۷

دکتر عباس ریاضی کرمانی

دکتر عباس ریاضی کرمانی، استاد نجوم دانشگاه تهران در سال ۱۲۸۶ ش در کرمان متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در کرمان و تحصیلات عالی را در تهران و فرانسه سپری کرد و از دانشگاه سوربن، مدرک دکترا گرفت. وی از جمله اساتید برجسته­ ی دانشگاه بود که از سال۱۳۲۵، اقدام به استخراج تقویم ایران کرد. از او در زمینه­ی نجوم و ریاضی، تألیفات متعددی به جا مانده است.