استادعلی اکبر صنعتی

دکتر عباس ریاضی کرمانی
۱ خرداد ۱۳۹۷
اطهری کرمانی
۱ خرداد ۱۳۹۷

استادعلی اکبر صنعتی

استاد علی اکبر صنعتی، در سال۱۲۹۵ (ش) در کرمان بدنیا آمد. فوت پدر و تنگدستی مادر، وی را در زمره‌ی اولین شاگردان پرورشگاه صنعتی قرار داد. وی از کودکی، ذوق نقاشی را در خود احساس کرد و سرانجام پس از اتمام تحصیلات ابتدایی، حاج علی اکبر (مؤسس پرورشگاه) او را نزد پسر خود که در تهران بود فرستاد و در مدرسه‌ی کمال الملک نزد استادان نام آور، ذوق و تحصیلات هنری را در هم آمیخت و در سال ۱۳۱۹ ش به درجه‌ی لیسانس نقاشی نایل شد. در همان سال به کرمان آمد و بر حسب وظیفه و ادای دین نسبت به پرورشگاهی که در آن پرورش‌یافته بود، تعداد چهل تن از کود کان‌یتیم پرورشگاه را انتخاب کرد و به آنها تعلیم نقاشی داد که خوشبختانه بعضی از آنها، در این زمینه پیشرفت کردند و در شمار اساتید و هنرمندان نقاشی کشور درآمدند.

استاد صنعتی در سال۱۳۲۴، به تهران عزیمت و با کوشش عبدالحسین صنعتی زاده، از آثار خود موزه‌ای در میدان توپ خانه تأسیس و به سازمان شیر و خورشید واگذار کرد. این موزه در سال ۱۳۲۵ ش افتتاح و قسمتی از درآمد فروش بلیت آن برای کمک به مستمندان اختصاص داه شد. این موزه با وجود گذشت بیش از نیم قرن هنوز‌یکی از پربیننده‌ترین موزه‌هاست  و به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی وابسته است. استاد صنعتی در سال ۱۳۳۰ ش. موزه­ی دیگری در خیابان کالج دایر کرد که دربردارنده‌ی تمام آثار استاد  بود و برخی از آن آثار درمهر ماه۱۳۵۶ ش برای افتتاح موزه‌ی کرمان به این شهر منتقل شد.