ابواسحاق کوهبنانی

عماد فقیه کرمانی
22 می 2018
سید شمس الدین (محمد) ابراهیم بمی
22 می 2018

ابواسحاق کوهبنانی

ابواسحاق کوهبنانی، ادیب، فیلسوف و نویسنده‌ی معروف در ریاضی، نجوم، فلسفه و موسیقی نیز دست داشته و کتاب‌ها و دیدگاه‌های فلسفی‌اش در دانشگاه سوربن فرانسه تدریس می‌شده است.مجموعه­ ی ­خطی­اوحاوی هشت­ رساله است­که درکتابخانه‌ی مرکزی ­دانشگاه تهران نگهداری می‌شود. از بین رسالات او می‌توان رساله‌ای در تقویم کواکب و رساله‌ای در شطرنج را نام برد.