پژوهش

مرکز کرمان شناسی یك موسسه علمی و پژوهشی است. واحد پژوهشی مرکز کرمان شناسی از فروردین ماه 1394 فعالیت خود را آغاز نمود. هدف آن ایجاد محیط مناسب برای مطالعه و بهره‌‌گیری از فرهیختگان، دانش پژوهان و دانشجویان علاقمند به مباحث ایران‌ و کرمان شناسی است.
واحد پژوهش مرکز در راستای اهداف آن در پی سامان‌مند ساختن و هماهنگ كردن پژوهش‌های علمی در زمینه کرمان‌شناسی بوده و در راستای ارتقاء سطح آگاهی و دانش گروه‌های اجتماعی و فرهنگی مردم از پیشینه تاریخی تمدن و فرهنگ کرمان، تقویت حس ‌زادگاه دوستی و تحكیم اركان هویت ملی گام بر می‌دارد. از این رو این واحد همواره وظیفه خود می‌داند با توجه به اختیارات موجود به تعیین مفهوم و قلمرو و مطالعات و تحقیقات کرمان‌شناسی بپردازد و اقدام به نقد و بررسی تحقیقات و آثار منتشره در این زمینه نموده و مقدمات و تدارك وسائل و امكانات و تدوین برنامه‌های لازم پژوهشی را در سطوح مختلف به منظور تحقق اهداف خود فراهم می نماید.

مسئول واحد پژوهش: خانم افسانه کامکار

 

واحد پژوهش ملزم به فراهم آوردن كار مایه فراگیر و اطلاعات لازم برای اجرای تحقیقات علمی در زمینه کرمان شناسی است. برخی اقدامات صورت گرفته درین زمینه عبارتند از:


ـ گردآوری اطلاعات از مراجع و منابع معتبری كه از دیرباز تاكنون دربارة نمودهای گوناگون تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران و کرمان به صورت كتاب و رساله و مقاله بوده است. در این راستا تا کنون هزاران فیش از منابع حوزه کرمان تهیه شده که در حال بررسی و اصلاح می باشند.
ـ تدوین طرح‌های پژوهشی و اجرای آن زیر نظر و به قلم مدیریت محترم مرکز جناب آقای گلابزاده، از جمله طرح های پژوهشی انجام شده می توان به این موارد اشاره کرد:
ـ تاریخ اقتصاد و تجارت کرمان از هزاره نهم پیش از میلاد
ـ تاریخچه مهدیه و مسجد صاحب الزمان(عج) کرمان
ـ تأثیر راه و امنیت بر اقتصاد و تجارت
ـ پیوندهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یزد و کرمان
ـ گفتمان ها و شعرنامه های تاریخ کرمان و ...
و نیز كمك به اجرای سایر پژوهش‌ها، مقالات و نشر آن برای استفاده پژوهشگران.
ـ گردآوری، ترجمه، پردازش و ارائه اسناد و مدارك مربوط به کرمان به پژوهشگران و مردم، در این زمینه می توان به تهیه، ترجمه و پژوهش اسناد مربوط به کنسولگری انگلیس در کرمان اشاره نمود.
ـ این واحد خود را موظف می داند كه بانك‌های اطلاعاتی خود را تقویت نموده و در راستای تحقق اهداف خود، پذیرش و نگهداری كتاب و اسناد و مدارك را با علاقمندی دنبال نموده است.