واحد کامپیوتر

مرکز کرمان شناسی موسسه‌ای علمی و پژوهشی است، که یکی از اهداف آن ایجاد شرایط و زمینه‌های مناسب جهت یاری دادن اهل پژوهش و نویسندگان کرمانی که درباره کرمان، اثری نگاشته باشند واحد انتشارات مرکز با انجام اقدامات زیر اینگونه نویسندگان را در چاپ و انتشار اثرشان همراهی می کند:

مسئول واحد کامپیوتر: خانم لیلا گهرگزی

 

واحد کامپیوتر ملزم به فراهم آوردن كار مایه فراگیر و اطلاعات لازم برای اجرای تحقیقات علمی در زمینه کرمان شناسی است. برخی اقدامات صورت گرفته درین زمینه عبارتند از:


مراحل چاپ و نشر کتاب
اخذ شابک: ارسال مشخصات کامل مولف برای خانه کتاب
اخذ فیپا: ارسال متن و مشخصات کامل کتاب برای سازمان اسناد وکتابخانه ملی جهت فهرست نویسی
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ آماده سازی کتاب ﺷﺎﻣﻞ: ﺣﺮﻭﻓﭽﻴﻨﻰ، ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭﻯ، ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﻰ، ﻟﻴﺘﻮﮔﺮﺍﻓﻰ، ﭼــﺎپ، ﺻﺤﺎﻓﻰ
آماده کردن ماکت نهایی کتاب - تهیه شناسنامه کتاب(کتابخانه ملی، مرکزی)، مجوز نشر و تنظیم صفحه حقوقی و پیشگفتار ناشر
دریافت مجوز نشر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی (گذراندن مراحل ممیزی)
اعلام نظر نتیجه شورا به صاحب اثر
ارسال فایل کتاب به چاپخانه و پیگیری مراحل چاپ از لیتوگرافی تا صحافی.
تکمیل فرم اعلام وصول و فرم بازدید کتاب (از وزارت ارشاد)